dinsdag 22 januari 2008

Red de Gentse solidariteit

Het Westvlaams Democratisch Front roept op tot solidariteit tussen de steden en provincies. Dit naar aanleiding van de NG-A die op 30 maart de onafhankelijkheid van Gent wil uitroepen. Als reactie hierop start het WDF de actie "Red de Gentse solidariteit". Indien er voldoende mensen deze actie steunen overweegt het WDF om een tegenmanifestatie in het centrum van Gent te organiseren op 30 maart.

U kan de petitie hier onderschrijven.

11 opmerkingen:

Anoniem zei

Zou het niet beter zijn om ons als Oost en West-Vlaanderen zouden verenigen ? Wij kunnen dan als enige rechthebbende partij de benaming Vlaanderen opeisen.
We roepen daarbij ook, de Zeeuws Vlamingen en de Frans-Vlamingen op om zich bij ons aan te sluiten onder de (historisch correcte) naam Vlaanderen die wij alleen dan als de rechthebbende kunnen claimen.

Vergeet niet dat wij zo alle troeven in handen hebben, We zullen de grootste echte zeehaven hebben, een industiebekken die werkelijk die naam waardig is (Duinkerken), de zeggenschap over de scheldetoegang ( begin alvast maar rekening te houden met zware tolgelden voor wie naar antwerpen door wil varen). De kust en de territoriale water behoren voortaan alleen ons toe. Het Graafschap Vlaanderen zal eindelijk weer hersteld worden in zijn in de glorieuze staat die het verdient, vrij van vreemde smetten die de antwerpenaren, limburgers, en brabanders ons nu al lang genoeg opleggen. We zullen vrij en vrank onze tale kunnen spreken en die zal ook terug onderwezen worden - in Frans-Vlaanderen is men daar trouwens nu al mee bezig.

Daar bovenop zullen wij de meest mondaine badplaats der noordelijke kusten tot de onze kunnen rekenen, Knokke zoute alwaar onze hooggewaardeerde Graaf Lippens residentie zal houden tot meerdere eer en glorie van onze wereldvermaarde reputatie.

De Vloanders an de Vlaemingen, oeze commerce is woa da me preus ep zin en woa da we oes wére mé ip de koarte goan zetn.

Anoniem zei

Is er geen extreme strekking van het WVDF ?

Ik stel een aanpassing van de provincies voor aan de grondwettelijke realiteit van ons land! Dit houdt het opdoeken van de huidige provincie Oost-Vlaanderen in.

Ik leg uit: het Vlaamse gewest telt vijf provincies. Limburg is de meest oostelijke Vlaamse provincie en wordt dus omgedoopt tot Oost-Vlaanderen. Zo raken ze van de negatieve connotatie met 'de Limburg' af en ze verkiezen ongetwijfeld de benaming Oost-Vlaanderen boven Oost-Antwerpen.

De huidige provincie Oost-Vlaanderen moet zo dus verdwijnen en wordt opgesplitst: het grootste stuk van de Gentse zeehaven tot Oudenaarde gaat naar West-Vlaanderen. Zo wordt Gent eindelijk de echte hoofdstad van West-Vlaanderen en klasseren we Brugge definitief als historisch erfgoed en openluchtmuseum. Ronse wordt geruild met Henegouwen voor Komen-Waasten. Zo hebben we er in West-Vlaanderen meteen twee topsporters bij met Frank Vandenbroucke en Jonathan Blondel.

Het Waasland geven we aan de provincie Antwerpen of specifiek de Antwerpse haven als verder uitbreidingsgebied. Dit is een win-winsituatie: de verkoop levert West-Vlaanderen veel inkomsten en de Antwerpse haven kan Rotterdam het vuur voortaan als de schenen leggen voor de positie van belangrijkste wereldhaven in de regio.

Geraardsbergen-Aalst tenslotte geven we aan Vlaams-Brabant. Dit ter compensatie van gebied dat de provincie verliest ten gevolge van de uitbreiding van Brussel. Dit biedt meteen ook een sterke troef in de communautaire vrede.

Dit gaat dus duidelijk over een totaalplan dat zowel Walen, Brusselaars, Limburgers, Antwerpenaren, Brabanders en West-Vlamingen tevreden stelt. Er kan weerstand volgen van Oost-Vlamingen maar zij zullen gauw de sociaal-economische en politieke voordelen van dit plan inzien en assimileren.

zappa zei

kanne tnie leezn, noaste kjer daje een petitie doet, zet ut in twestvloams oaje wilt.

Anoniem zei

wim opbroeck in den NTG of liever Koen Crucke?

Freedom zei

hihi

Raf uit Kaaskerke zei

Zijn de Gentenaars vergeten hoe Westfloanders in de 19de eeuw voor de geldstroom zorgde richting Gent?
Na het bankroet van de Gentse textiel waren de arme Gentenaars welkom, om op onze Westvlaamse velden pattatten uit onze rijke bodem te delven. Hoeveel berooide stropkes werden niet tewerkgesteld aan de ovens van onze Westvlaamse vetsmelterijen? Na 1 generatie was hun gents dialectje verdwenen en werden hun kleinkinderen de meest overtuigde westvlamingen.
Nu het iets minder gaat in het Westvlaamse moederland (oa door het CIA-complot tegen L&H)worden we gepakt door die ondankbare Gentenaars.

roze leeuw zei

Wij West- Vlamingen moeten streven naar nooit uitdovende fasciliteiten in Gent en zijn randgemeenten.

Ik stel voor dat de toespraken van burgemeester Termont vanaf heden steeds getolkt zouden worden van het gents naar het West-Vlaams!

uiteraard moet de tolke van West-Vlaamse origine zijn, vanwege onze leuze: eigen tolk eerst....

Anoniem zei

Ik pleit hierbij ook voor een westvlaamse corridor langs de N461 die brugge met gent verbindt.
Deze corridor moet toelaten enkel nog te creëren enclaves te verbinden

filip de zomer zei

Dat die vule gentnaars eki nar under eigen kieken. Eke zomer ist vantzelfste staan ze da wee an uze kust at de zunne dar is. Ma tzien nie alleen die gentenaren die vo miserie zorgn, die vuule antwerpenaren zien nog e stik erger. Al da tuug da butn bachte de kupe ligt is allemaal 1 pot nat.

www.west-vlaamsbelang.org

Tjôlder zei

Doa zeg d'je zo een twadde Filip.

Oeze kust is wel de West-Vlaamse kust njé.

Oat de Belgische kust nen andre naome moe kriegen kan da alêne moar West-Vlamse kust zin. Ôl de reste is boerebedrog.

Anoniem zei

wij, west vlamingen weten al langer dat gent een bourgeios stadje is, 't is nog erger dan kortrijk. ze gaan binnen kort weer allemaal frans spreken.
net als de moeder van Edmond Kokuit, zijn naam klinkt trouwens erg frans.
't kan grappig zijn, tot je die eikel echt kent. seperatisme zit gewoon in zijn blauwe bloed.
cocquit is een dictator eerste klasse, iedereen die met hem samen gewerkt heeft zal dit toegeven.

Standpunten

Gent krijgt bijzondere aandacht van het WDF . Gent is als het ware de deelverzameling van Oost en West Vlaanderen. Er wonen immers bijzonder veel Westvlamingen in de stad, die bijgevolg deel uitmaakt van de West-Vlaamse Gemeenschap.

Daarom pleit het WDF ervoor om Gent om te vormen van een Oost-Vlaamse stad in een interprovinciaal (Oost- en West-Vlaams) stadsgewest dat bestuurd wordt door West- en deels door Oost-Vlamingen. Gent moet ook uit de provinciale kieskring Oost-Vlaanderen gehaald worden. Het moet immers mogelijk zijn om in Gent zowel op lijsten uit Oost- als uit West-Vlaanderen te stemmen. Een interprovinciale kieskring dringt zich op.

Bovendien is het WDF ervan overtuigd dat er ook in de gemeenten rondom Gent veel West-Vlamingen wonen. Het WDF vraagt dan ook dat er in de Gentse grensgemeenten een talentelling zou gehouden worden die eventueel kan leiden tot aanhechting van de gemeente bij het Gents interprovinciaal stadsgewest of tot het installeren van faciliteiten voor West-Vlamingen.

Om de band tussen de West-Vlamingen in de eigen provincie met die in Gent te versterken vraagt het WDF dat er een corridor gemaakt wordt die West-Vlaanderen met het Gents interprovinciaal stadgewest verbindt. Dit dient te gebeuren door Zulte en Deinze toe te voegen aan het Gents interprovinciaal stadsgewest.

Verder vraagt het WDF ook dat West-Vlamingen zouden erkend worden als een officiële minderheid in de provincie Oost-Vlaanderen en moeten zij ook aldusdanig beschermd worden.

Het WDF kant zich fel tegen iedere vorm van het verderfelijke separatisme. Het WDF is voor het behoud van het federale België en is een grote voorstander van solidariteit die ten goede komt aan de West-Vlamingen.