vrijdag 25 januari 2008

Schone schijn

NG-A kiest met de invoering van het Frans als tweede erkende taal duidelijk voor de zogenaamde elite. Het franssprekende gedeelte van de Gentse bevolking is immer zeer klein en meestal een toonbeeld van de bourgoisie. Dit stoort de NG-A duidelijk niet want op hun webstek melden ze met veel fierheid dat ze de gegoede Gentse burgerij voor zich gewonnen hebben. De doorsnee inwoner van Gent is voor hen blijkbaar niet belangrijk.

N-GA probeert ons verder ook wijs te maken dat ze zeer goed liggen bij de Turkse gemeenschap. Het WDF heeft hier echter sterke twijfels over. Het NG-A sluit de Turkse gemeenschap immers uit met hun actie 'Uufflakkezuilen aan Gentse Aula". In deze actie willen ze de zuilen van de Aula inpakken met "uufflake" en krijgen de Gentenaars ook de kans van de "uufflake" te proeven. Het betreft hier echter varkensvlees en dat mogen moslims omwille van hun geloofsovertuiging niet eten. De Turkse gemeenschap, die overwegend moslim is wordt hier dus volledig uitgesloten.

Het WDF stelt zich dan ook de vraag wie het NG-A eigenlijk nog vertegenwoordigt.

Kartel

De eerste contacten tussen het WDF en NGA busters zijn gelegd. We zullen binnenkort de kartelonderhandelingen starten. Het is immers belangrijk om de progressieve Westvlaamse krachten te bundelen.
We houden u uiteraard op de hoogte van de vorderingen.

dinsdag 22 januari 2008

Red de Gentse solidariteit

Het Westvlaams Democratisch Front roept op tot solidariteit tussen de steden en provincies. Dit naar aanleiding van de NG-A die op 30 maart de onafhankelijkheid van Gent wil uitroepen. Als reactie hierop start het WDF de actie "Red de Gentse solidariteit". Indien er voldoende mensen deze actie steunen overweegt het WDF om een tegenmanifestatie in het centrum van Gent te organiseren op 30 maart.

U kan de petitie hier onderschrijven.

Standpunten

Gent krijgt bijzondere aandacht van het WDF . Gent is als het ware de deelverzameling van Oost en West Vlaanderen. Er wonen immers bijzonder veel Westvlamingen in de stad, die bijgevolg deel uitmaakt van de West-Vlaamse Gemeenschap.

Daarom pleit het WDF ervoor om Gent om te vormen van een Oost-Vlaamse stad in een interprovinciaal (Oost- en West-Vlaams) stadsgewest dat bestuurd wordt door West- en deels door Oost-Vlamingen. Gent moet ook uit de provinciale kieskring Oost-Vlaanderen gehaald worden. Het moet immers mogelijk zijn om in Gent zowel op lijsten uit Oost- als uit West-Vlaanderen te stemmen. Een interprovinciale kieskring dringt zich op.

Bovendien is het WDF ervan overtuigd dat er ook in de gemeenten rondom Gent veel West-Vlamingen wonen. Het WDF vraagt dan ook dat er in de Gentse grensgemeenten een talentelling zou gehouden worden die eventueel kan leiden tot aanhechting van de gemeente bij het Gents interprovinciaal stadsgewest of tot het installeren van faciliteiten voor West-Vlamingen.

Om de band tussen de West-Vlamingen in de eigen provincie met die in Gent te versterken vraagt het WDF dat er een corridor gemaakt wordt die West-Vlaanderen met het Gents interprovinciaal stadgewest verbindt. Dit dient te gebeuren door Zulte en Deinze toe te voegen aan het Gents interprovinciaal stadsgewest.

Verder vraagt het WDF ook dat West-Vlamingen zouden erkend worden als een officiƫle minderheid in de provincie Oost-Vlaanderen en moeten zij ook aldusdanig beschermd worden.

Het WDF kant zich fel tegen iedere vorm van het verderfelijke separatisme. Het WDF is voor het behoud van het federale Belgiƫ en is een grote voorstander van solidariteit die ten goede komt aan de West-Vlamingen.